venner@xperiencepoland.com +48 575 030 301
+48 575 030 301

Mad

Afslør den gådefulde Bigos: En epikuræisk ekspedition

Afslør den gådefulde Bigos: En epikuræisk ekspedition

Afslør den gådefulde Bigos: En epikuræisk ekspedition

Embark on a gastronomic adventure as we decode the mysteries of bigos, the culinary enigma that has captivated food lovers for centuries. From its humble origins in Poland to its intricate preparation, join us in our quest to understand this magical dish. With each bite, let the flavors transport you to a world where tradition meets innovation, creating a symphony of taste that will leave you craving for more. Discover the secrets behind the perfect blend of meats, sauerkraut, and spices, as we unravel the tantalizing layers of this timeless classic. Get ready for an epicurean escapade like no other, as we dive into the heart of bigos, deciphering its complexities, and indulging in pure culinary delight. Join us on this journey of flavors and textures, and experience the essence of bigos in all its enigmatic glory.

Læs mere

Fed torsdag i Polen - Tłusty Czwartek Tradition

Vidste du, hvordan polakkerne fejrer den sidste torsdag i februar? De spiser masser af doughnuts! Ja, det er sandt, polakker elsker deres doughnuts 😉 Det er ikke kun en traditionel katolsk kristen fest, der markerer den sidste torsdag før fasten, men er også forbundet med fejringen af karneval! Fedt torsdag er en bogstavelig oversættelse af [...]

Læs mere