friends@xperiencepoland.com +48 575 030 301
+48 575 030 301

SELF GUIDED PUB CRAWL WROCLAW

Create unforgettable memories in Wroclaw. Immerse yourself in the lively charm of Wroclaw with our Self-Guided Pub Crawl, thoughtfully curated for young adults and solo adventurers seeking authentic local vibes. This experience goes beyond enjoying great drinks; it’s a journey into the soul of Wroclaw’s nightlife and cultural richness. Picture yourself strolling through the city’s […]

Czytaj więcej

WROCLAW WINTER CHRISTMAS MARKET TOUR

Don’t miss out on the magic! Secure your spot on the Wroclaw Winter Christmas Market Tour and let the enchantment of history, delectable delights, and thrilling experiences create memories that will last a lifetime. Join us for a magical journey through the historic wonders of Wroclaw’s Old Town, where the market square transforms into a […]

Czytaj więcej

OFFROAD 4×4 NEAR WROCLAW

Embark on an off-road odyssey like no other, where nature’s grandeur unveils itself in breathtaking fashion. Get ready for an adrenaline-pumping journey, a realm of awe-inspiring panoramas and untamed emotion. Traverse routes that test your mettle, sometimes leading through the thrill of mud and the challenge of steep ascents. Unforgettable vistas await, revealing lush forests, […]

Czytaj więcej

WROCLAW’S ROCK ‘N’ RIVER RIDE

Welcome to a boat tour experience like no other in the enchanting city of Wroclaw! We are thrilled to present our exhilarating and music-infused adventure – Wroclaw’s Rock ‘n’ River Ride – a journey that promises to immerse you in the heart and soul of this picturesque city while adding a splash of rock-inspired excitement. […]

Czytaj więcej

WROCLAW WATER BLUES EXPEDITION

WROCLAW WATER BLUES EXPEDITION

Get ready to embark on an unforgettable aquatic adventure as we invite you to join us on an exclusive boat tour like no other. Set sail with us on the shimmering waters of Wroclaw, where history, culture, and natural beauty merge in perfect harmony. Our pride and joy, the “Blues,” will be your vessel for […]

Czytaj więcej

WROCLAW WATERSIDE BOAT SWING

Embark on an unforgettable journey along the enchanting waterways of Wroclaw with our signature boat tour, the Wroclaw Waterside Swing. Prepare to be swept away by the rhythm of the Odra River as you cruise through the heart of this historic city. Immerse yourself in the breathtaking panoramic views of Wroclaw’s picturesque skyline as you […]

Czytaj więcej

RHYTHMIC RIVER VOYAGE: EXPLORE WROCLAW ON THE JAZZ BOAT

RHYTHMIC RIVER VOYAGE ON JAZZ BOAT

Embark on an enchanting aquatic adventure with the “RHYTHMIC RIVER VOYAGE ON JAZZ BOAT” in Wroclaw, where the allure of the water meets the charm of exploration. Step aboard the Jazz, a vessel synonymous with leisure and excitement, as you set sail on a captivating voyage through the heart of this vibrant city. This unique […]

Czytaj więcej

VR GAME PLAYING WROCLAW

Have you ever believed that dreams could come true? Have you ever wanted so badly to find yourself in a different place right in this second? Have you ever wanted something from your imagination to come to life? If so, we have great news for you! Some dreams do come true and they’re super realistic. […]

Czytaj więcej

DEGUSTACJA WIN WROCŁAW

Są Państwo fanami wina i chętnie próbują nowych smaków? A może wciąż zastanawiają się Państwo, jak delektować się tym trunkiem i łączyć go z posiłkami? Proszę zabrać swoją partnerkę na randkę, której długo nie zapomni lub zorganizować ciekawe spotkanie z przyjaciółmi we Wrocławiu. Doświadczony sommelier [...]

Czytaj więcej

LIMUZYNA HUMMER WROCŁAW

Ciesz się luksusową jazdą w doskonałej i długiej limuzynie Hummer, wyposażonej w najnowocześniejszą technologię, oświetlenie, dźwięk i wizję. Uczcij jednorazowe okazje takie jak wieczór panieński i kawalerski, urodziny, ukończenie studiów czy ślub. To najlepsza opcja, aby zasmakować luksusu podczas wizyty we Wrocławiu. Nie znajdziesz lepszej oferty niż [...]

Czytaj więcej