friends@xperiencepoland.com +48 575 030 301
+48 575 030 301

uczenie się

Discovering the Beauty of Poland: A Guide to the Must-See Attractions in Krakow

Poland is a country rich in beauty, wonder, and history, making it the perfect destination for travelers seeking new adventures. The city of Krakow is a prime example of this, with a plethora of must-see attractions that offer a glimpse into the country’s rich heritage. From the iconic Wawel Castle to the serene Royal Łazienki […]

Czytaj więcej

Krótka historia polskiej wódki w wykonaniu pijaka

"Po prostu to wypij" - powiedział mój przyjaciel Rafał - "to tylko woda". Pociągnąłem łyk z butelki z wodą i natychmiast ją wyplułem. "Stary, to nie woda, to wódka!" krzyknąłem. "Cóż, technicznie rzecz biorąc, wódka oznacza 'małą wodę', więc nie kłamałem" - zażartował. Niemal każdy, kto pije wódkę, ma do niej stosunek miłosno-nienawiści; [...]

Czytaj więcej

5 powodów, dla których język polski jest taki trudny

  “We have his birthday party on Saturday. Do you want to come?,” asked the mother of my 7-year-old student. I’d long heard and was soon about to experience that learning the Polish language was a really difficult task, especially for native English speakers. But I’d also heard that Poles always appreciate it when you […]

Czytaj więcej