ZASADY I WARUNKI

Marka XperiencePoland.com jest częścią firmy XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. (spółka komandytowa) zarejestrowana pod adresem Malborska 3/76, 03-286 Warszawa Polska, NIP: 5892026513, REGON: 365146488 i cieszymy się z możliwości działania jako organizator Państwa podróży w Polsce. Niniejsze warunki ("Umowa") opisują, czego zgodnie z prawem mogą Państwo od nas oczekiwać przy zakupie usług turystycznych za naszym pośrednictwem, a także Państwa obowiązki jako klienta. Terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do XPERIENCE Sp. z o.o. sp.k.. Termin "Państwo" odnosi się do klienta odwiedzającego naszą stronę internetową, dokonującego rezerwacji za naszym pośrednictwem lub w inny sposób korzystającego z naszych usług.

Produkty i dostawcy
Sprzedajemy własne usługi, które są w pełni organizowanymi przez nas imprezami. W ramach naszej działalności sprzedajemy również różne produkty związane z podróżowaniem od różnych dostawców i usługodawców ("Dostawcy"). Każdy z Dostawców ma swoje własne warunki i zasady, które mają zastosowanie do konkretnych ustaleń, oprócz naszych ogólnych warunków i zasad, i należy upewnić się, że je rozumiesz. Pewne oprogramowanie i treści znajdujące się na naszej stronie internetowej są własnością lub są licencjonowane przez nas lub naszych Dostawców, a korzystanie z nich może podlegać dalszym warunkom. Nasza strona internetowa, o której mowa w niniejszej Umowie, znajduje się pod adresem www.xperiencepoland.com.
XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. występuje jako touroperator dla produktów i usług, które nie zawsze są przez nas bezpośrednio dostarczane (np. przewóz lotniczy i transport naziemny, wyżywienie, wycieczki, rejsy itp.)

Depozyty i płatności
Wszelkie depozyty od Ciebie są bezzwrotne, chyba że uzgodniono inaczej w trakcie procesu rezerwacji. Wpłata zaliczki umożliwia nam dokonanie rezerwacji dla Państwa, ale nie gwarantuje ceny. Cena może zostać zagwarantowana dopiero po otrzymaniu przez nas wymaganej częściowej lub pełnej płatności oraz po wystawieniu innych dokumentów podróży, zgodnie z warunkami Dostawcy. Poinformujemy Klienta o terminie, w którym wymagana jest pełna płatność. Podając dane dotyczące płatności, Klient upoważnia nas do dokonania uzgodnień dotyczących płatności z odpowiednimi Dostawcami.

Dokumentacja
Naszą ogólną praktyką jest wysyłanie dokumentów do naszych klientów drogą elektroniczną, kiedy tylko jest to możliwe. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej w przypadku prośby o przesłanie takich dokumentów w formie papierowej.

Rezygnacje i zmiany
Masz prawo zrezygnować z wycieczki nie później niż 10 dni roboczych przed jej rozpoczęciem i zażądać pełnego zwrotu pieniędzy (obowiązuje opłata za rezygnację w wysokości 10%) lub bonu o wartości 100% w wysokości zapłaconej kwoty do wykorzystania na inną wycieczkę, który będzie ważny przez rok od daty rezygnacji. W przypadku rezygnacji z wycieczki w okresie od 10 do 5 dni roboczych przed datą wycieczki masz prawo do zwrotu 50% wpłaconej kwoty. Po upływie tego terminu mamy prawo zatrzymać tę część wpłaty, która została już wykorzystana na przygotowanie wycieczki. Rezygnacji można dokonać wyłącznie drogą mailową na adres friends@xperiencepoland.com. Środki są zwracane przy użyciu tej samej metody płatności, której użyto do dokonania rezerwacji, na 7 dni przed odwołaną wycieczką lub 7 dni po dokonaniu i zatwierdzeniu odwołania.

Vouchery prezentowe
Gift vouchers purchased from XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. are valid for 365 days from the date of issue. If you wish to extend the validity of your voucher, an extension can be obtained at a cost of 49€ per month or 25% of the voucher value to extend for another year.

The value of the voucher can be used against the offers and pricing available at the time of redemption. The voucher must be presented at the time of redemption and is subject to the terms and conditions applicable to the specific offer chosen.

Transfer of the gift voucher is permitted only after explicit written acceptance by XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. The company reserves the right to review and evaluate the transfer request, and a decision to accept or reject the transfer request will be made at the sole discretion of the company.

Our gift vouchers are non-refundable and cannot be exchanged for cash or any other monetary derivatives.

Extensions and any related inquiries regarding gift vouchers, including transfer requests, should be directed to our main e-mail address which you can find in the footer of the website.

Polityka zwrotów
Jeśli zajęcia nie spełniły wszystkich warunków uzgodnionych w ofercie lub ogłoszonych na stronie internetowej, masz prawo domagać się zwrotu do 100% wpłaconej zaliczki. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i stawiamy na uczciwość obu stron.

Jeśli nie pojawisz się bez uprzedzenia, dajemy sobie prawo do żądania pełnej zapłaty za wycieczkę.


Akceptacja niniejszych Warunków
Dokonując z nami rezerwacji lub korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, w tym Części 1-3 niniejszej Umowy oraz wszelkich dodatkowych warunków Dostawcy, które mają zastosowanie do Twojej rezerwacji, ustaleń dotyczących podróży lub korzystania z zawartości strony internetowej. Użytkownik zobowiązuje się w imieniu własnym i osób, które reprezentuje, do przestrzegania wszystkich takich warunków, w tym do uiszczenia wszystkich należnych kwot. Użytkownik zgadza się, że naruszenie takich warunków może spowodować (a) anulowanie rezerwacji lub zakupu, (b) utratę przez Użytkownika wszelkich środków pieniężnych wpłaconych na poczet rezerwacji lub zakupu, (c) odmowę dostępu do odpowiedniego produktu lub usługi związanej z podróżą oraz (d) nasze prawo do obciążenia konta Użytkownika wszelkimi kosztami poniesionymi przez nas w wyniku takiego naruszenia.
Oświadczasz i gwarantujesz, że (a) jesteś w wieku odpowiednim do korzystania z naszych usług i strony internetowej oraz możesz tworzyć wiążące zobowiązania prawne w związku z korzystaniem z nich (szczególnie w zakresie wieku legalnego spożywania alkoholu, który w Polsce wynosi 18 lat), (b) jesteś prawnie upoważniony do działania w imieniu osób, które reprezentujesz i akceptujesz niniejsze warunki w ich imieniu, oraz (c) informacje dostarczone przez Ciebie lub członków Twojej grupy są prawdziwe i poprawne. Pasażer jest odpowiedzialny za poinformowanie tych osób o wszystkich zasadach i warunkach dotyczących ich podróży. Użytkownik rozumie, że jest finansowo odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z naszych usług lub strony internetowej przez niego i osoby korzystające z jego nazwiska lub konta.

Jeśli zmienisz swoją rezerwację
Jeżeli żądana przez Państwa zmiana w planie podróży jest dozwolona i możliwa, dołożymy wszelkich starań, aby uniknąć dodatkowych opłat za takie zmiany. Jednakże, jeśli żądana zmiana wymaga dodatkowego wysiłku i wiąże się z kosztami, dajemy sobie prawo do obciążenia Państwa odpowiednią opłatą.

Jeśli anulujesz swoją rezerwację
W przypadku anulowania rezerwacji może przysługiwać częściowy zwrot kosztów. Oprócz warunków rezygnacji Dostawcy(ów), obowiązują nasze standardowe opłaty, które mogą być wyszczególnione na pokwitowaniu lub potwierdzeniu rezerwacji.
Zwroty zostaną wypłacone dopiero po otrzymaniu przez nas środków z powrotem od Dostawcy.
Jeśli przyczyna rezygnacji jest objęta warunkami polisy ubezpieczenia podróżnego, możesz mieć możliwość odzyskania kosztów rezygnacji za pośrednictwem swojego ubezpieczyciela.

Jeśli masz skargę
W przypadku wystąpienia problemu podczas pobytu na wakacjach należy natychmiast poinformować odpowiedniego Dostawcę. Jeśli nie będzie on w stanie rozwiązać problemu, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej friends@xperiencepoland.com lub telefonicznie +48 575 030 301 Jeśli nie skontaktujesz się z nami w odpowiednim czasie, nie będziemy mieli możliwości rozpatrzenia Twojej skargi i podjęcia próby naprawienia błędu podczas Twojej nieobecności, co może wpłynąć na prawa przysługujące Ci na mocy niniejszej Umowy.

Dokumenty podróży i miejsca docelowe
Obowiązkiem pasażera jest upewnienie się, że wszystkie dane w dokumentach podróży są prawidłowe i niezwłoczne poinformowanie nas o wszelkich błędach lub rozbieżnościach. Dokumenty podróży są cenne i powinny być chronione tak, jakby były gotówką. W przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia itp. nie zawsze istnieje możliwość wymiany dokumentów podróży.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie podróżne jest istotną częścią Twoich przygotowań. Zdecydowanie zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia na czas podróży. Ubezpieczenie podróżne jest obowiązkowym elementem niektórych podróży. Możemy zorganizować dla Państwa ubezpieczenie podróżne, dostarczyć Państwu ofertę i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia.

Force Majeure
In the unfortunate event of unforeseen circumstances beyond our control, such as natural disasters, war, strikes, civil unrest, or other extraordinary events affecting your travel arrangements, we will handle each case individually. Our priority is to minimize disruption and inconvenience to your plans. While we will make every effort to provide you with refunds or alternative solutions, the ability to issue refunds will be determined based on the costs incurred by us. We understand the importance of your travel experience and assure you that we are committed to doing our best to assist you during such challenging times. We kindly request your understanding and cooperation, as these situations are beyond our control. We strive to provide you with the best possible support and assistance, and we appreciate your understanding of the circumstances we may face.

Korzystanie z naszych usług i strony internetowej
Użytkownik zgadza się korzystać z naszej strony internetowej lub usług tylko do dokonywania uzasadnionych rezerwacji lub zakupów i nie powinien dokonywać spekulacyjnych, fałszywych lub oszukańczych rezerwacji lub rezerwacji w oczekiwaniu na popyt. Będziesz korzystać z naszej strony internetowej i usług tylko w zgodzie z obowiązującym prawem.
Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, nie wolno (a) uzyskać dostępu, monitorować lub kopiować żadnych treści lub informacji na naszej stronie internetowej za pomocą "robota", "pająka" lub innego automatycznego lub ręcznego urządzenia lub programu, (b) głęboki link do jakiejkolwiek części naszej strony internetowej, lub (c) "ramki" lub włączenie jakiejkolwiek części naszej strony internetowej do innej strony internetowej.
Nasza strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które udostępniamy wyłącznie dla Państwa wygody. Użytkownik powinien podjąć środki ostrożności, aby upewnić się, że łącza, do których uzyskuje dostęp są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych mechanizmów destrukcyjnych. Istnienie tych łączy nie oznacza, że popieramy takie strony internetowe lub ich zawartość. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie strony internetowe lub ich zawartość, ani za praktyki dotyczące prywatności danych stosowane przez takie strony.

Odszkodowanie
Zgadzasz się zabezpieczyć nas i nasze podmioty stowarzyszone oraz naszych Dostawców, a także członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów tych stron przed wszelkimi roszczeniami, powództwami, żądaniami, stratami, szkodami i innymi kosztami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej i księgowej) wniesionymi przez Ciebie lub osoby trzecie w wyniku (a) naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy, (b) naruszenia przez Ciebie przepisów prawa lub praw osób trzecich, lub (c) korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Polityka prywatności
Wyrażasz zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez nas danych osobowych dotyczących Ciebie i innych członków Twojej partii, które nam przekazałeś zgodnie z warunkami i w celach określonych w naszej polityce prywatności. Oświadczasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z warunkami naszej polityki prywatności, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej.


Gwarancje, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

Bez gwarancji
Chociaż XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. stara się zapewnić, że informacje w Witrynie lub za jej pośrednictwem są dokładne, nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do ich poprawności, kompletności, aktualności, wiarygodności, przydatności do jakiegokolwiek celu lub w inny sposób (w tym w odniesieniu do informacji dostarczanych przez osoby trzecie). XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. może zmienić, dodać lub usunąć informacje na Stronie Internetowej oraz jej strukturę i funkcje w dowolnym czasie według własnego uznania, bez specjalnego informowania o takiej zmianie oraz bez usuwania nieaktualnych informacji lub określania ich jako takie. XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. może również zablokować Użytkownikom dostęp do Strony lub jej części, lub wymagać spełnienia pewnych warunków dla takiego dostępu. XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostępności Strony lub jej funkcji, że Strona jest wolna od wad, lub że Strona i infrastruktura, na której działa, jest wolna od wirusów i innego szkodliwego oprogramowania. Ponadto XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. nie gwarantuje, że informacje dostępne na Stronie nie zostały zmienione w wyniku wad technicznych lub przez nieuprawnione osoby trzecie.

Ograniczenie odpowiedzialności
XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność swoich agentów i niezależnych wykonawców, a także swoich i ich pracowników oraz członków zarządu, a także swoich sub-agentów lub partnerów dystrybucyjnych za szkody związane z dostępem użytkownika do (lub niemożnością dostępu do) Strony Internetowej, błędami lub pominięciami, lub wynikami uzyskanymi w wyniku korzystania ze Strony Internetowej, niezależnie od tego, jaka byłaby podstawa prawna takiej odpowiedzialności, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, i tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w zakresie udzielonych gwarancji, w przypadku utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała oraz w przypadku roszczeń wynikających z przepisów o odpowiedzialności za produkt.


Działamy jako niezależny wykonawca i nie istnieje żadne joint venture, partnerstwo ani stosunek pracy pomiędzy Tobą a nami lub naszymi Dostawcami w wyniku tej Umowy lub Twojego korzystania z naszej strony internetowej.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową pod adresem www.xperiencepoland.com od czasu do czasu, aby przejrzeć najbardziej aktualną wersję Umowy. Twój dalszy dostęp lub korzystanie z naszej strony internetowej lub usług oznacza akceptację zmian w Umowie. Nie możesz przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z tej Umowy na jakąkolwiek stronę trzecią. Możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie z dowolnego powodu, a takie wypowiedzenie nie ma wpływu na jakiekolwiek prawo do ulgi, do której jesteśmy uprawnieni na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.
Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to miało żadnego wpływu na wykonalność pozostałych postanowień.