ZASADY I WARUNKI

Marka XperiencePoland.com jest częścią firmy XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. (spółka komandytowa) zarejestrowana pod adresem Malborska 3/76, 03-286 Warszawa Polska, NIP: 5892026513, REGON: 365146488 i cieszymy się z możliwości działania jako organizator Państwa podróży w Polsce. Niniejsze warunki ("Umowa") opisują, czego zgodnie z prawem mogą Państwo od nas oczekiwać przy zakupie usług turystycznych za naszym pośrednictwem, a także Państwa obowiązki jako klienta. Terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do XPERIENCE Sp. z o.o. sp.k.. Termin "Państwo" odnosi się do klienta odwiedzającego naszą stronę internetową, dokonującego rezerwacji za naszym pośrednictwem lub w inny sposób korzystającego z naszych usług.

Produkty i dostawcy
Sprzedajemy własne usługi, które są w pełni organizowanymi przez nas imprezami. W ramach naszej działalności sprzedajemy również różne produkty związane z podróżowaniem od różnych dostawców i usługodawców ("Dostawcy"). Każdy z Dostawców ma swoje własne warunki i zasady, które mają zastosowanie do konkretnych ustaleń, oprócz naszych ogólnych warunków i zasad, i należy upewnić się, że je rozumiesz. Pewne oprogramowanie i treści znajdujące się na naszej stronie internetowej są własnością lub są licencjonowane przez nas lub naszych Dostawców, a korzystanie z nich może podlegać dalszym warunkom. Nasza strona internetowa, o której mowa w niniejszej Umowie, znajduje się pod adresem www.xperiencepoland.com.
XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. występuje jako touroperator dla produktów i usług, które nie zawsze są przez nas bezpośrednio dostarczane (np. przewóz lotniczy i transport naziemny, wyżywienie, wycieczki, rejsy itp.)

Depozyty i płatności
Wszelkie depozyty od Ciebie są bezzwrotne, chyba że uzgodniono inaczej w trakcie procesu rezerwacji. Wpłata zaliczki umożliwia nam dokonanie rezerwacji dla Państwa, ale nie gwarantuje ceny. Cena może zostać zagwarantowana dopiero po otrzymaniu przez nas wymaganej częściowej lub pełnej płatności oraz po wystawieniu innych dokumentów podróży, zgodnie z warunkami Dostawcy. Poinformujemy Klienta o terminie, w którym wymagana jest pełna płatność. Podając dane dotyczące płatności, Klient upoważnia nas do dokonania uzgodnień dotyczących płatności z odpowiednimi Dostawcami.

Dokumentacja
Naszą ogólną praktyką jest wysyłanie dokumentów do naszych klientów drogą elektroniczną, kiedy tylko jest to możliwe. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej w przypadku prośby o przesłanie takich dokumentów w formie papierowej.

 

Rezygnacje i zmiany
Masz prawo zrezygnować z wycieczki nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem wycieczki i zażądać pełnego zwrotu pieniędzy (obowiązuje opłata za anulowanie w wysokości 10%) lub bonu o wartości 100% zapłaconej kwoty do wykorzystania na alternatywną wycieczkę, który jest ważny przez rok od daty anulowania. W przypadku rezygnacji z wycieczki w okresie od 10 do 5 dni roboczych od daty wycieczki zwracamy 50% wpłaconej kwoty. Anulowanie może być dokonane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres friends@xperiencepoland.com. Środki są zwracane za pośrednictwem tej samej metody płatności, która została użyta do rezerwacji, na 7 dni przed odwołaną wycieczką. Po tym terminie dajemy sobie prawo do zatrzymania tej części zaliczki, która została już wykorzystana na przygotowanie wycieczki.

Aktualizacja dotycząca odwołań dokonanych z powodu Covid-19
Jeśli zarezerwowane przez Państwa zajęcia zostały odwołane z powodu ograniczeń związanych z Covid-19 w Polsce, mają Państwo prawo do vouchera kredytowego, zmiany harmonogramu podróży lub zwrotu pieniędzy, który zostanie zrealizowany w ciągu 180 dni od daty otrzymania wniosku o zwrot. Niniejsza aktualizacja jest zgodna z polskim prawem (Ustawa z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i spowodowanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Art. 15zq.1 i art. 15k. 1).

Zwroty będą realizowane zgodnie z datą podróży, a opłata za anulowanie nie jest w tym przypadku naliczana. Wszystkie vouchery kredytowe wydane od 1 maja 2020 roku są ważne do 30 grudnia 2021 roku.

Jeśli nie ma ograniczeń W związku z tym prosimy o wstrzymanie się z kontaktem z nami i oczekiwanie na więcej informacji, które będą dostępne bliżej daty podróży lub w każdym innym przypadku zażądanie anulowania rezerwacji na normalnych warunkach.

Polityka zwrotów
Jeżeli działalność nie spełniała warunków uzgodnionych w ofercie lub ogłoszonych na stronie internetowej, masz prawo do żądania zwrotu do 100% wpłaconej zaliczki.

Jeśli nie pojawisz się bez uprzedzenia, dajemy sobie prawo do żądania pełnej zapłaty za wycieczkę.


Akceptacja niniejszych Warunków
Dokonując z nami rezerwacji lub korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, w tym Części 1-3 niniejszej Umowy oraz wszelkich dodatkowych warunków Dostawcy, które mają zastosowanie do Twojej rezerwacji, ustaleń dotyczących podróży lub korzystania z zawartości strony internetowej. Użytkownik zobowiązuje się w imieniu własnym i osób, które reprezentuje, do przestrzegania wszystkich takich warunków, w tym do uiszczenia wszystkich należnych kwot. Użytkownik zgadza się, że naruszenie takich warunków może spowodować (a) anulowanie rezerwacji lub zakupu, (b) utratę przez Użytkownika wszelkich środków pieniężnych wpłaconych na poczet rezerwacji lub zakupu, (c) odmowę dostępu do odpowiedniego produktu lub usługi związanej z podróżą oraz (d) nasze prawo do obciążenia konta Użytkownika wszelkimi kosztami poniesionymi przez nas w wyniku takiego naruszenia.
Oświadczasz i gwarantujesz, że (a) jesteś w wieku odpowiednim do korzystania z naszych usług i strony internetowej oraz możesz tworzyć wiążące zobowiązania prawne w związku z korzystaniem z nich (szczególnie w zakresie wieku legalnego spożywania alkoholu, który w Polsce wynosi 18 lat), (b) jesteś prawnie upoważniony do działania w imieniu osób, które reprezentujesz i akceptujesz niniejsze warunki w ich imieniu, oraz (c) informacje dostarczone przez Ciebie lub członków Twojej grupy są prawdziwe i poprawne. Pasażer jest odpowiedzialny za poinformowanie tych osób o wszystkich zasadach i warunkach dotyczących ich podróży. Użytkownik rozumie, że jest finansowo odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z naszych usług lub strony internetowej przez niego i osoby korzystające z jego nazwiska lub konta.

Jeśli zmienisz swoją rezerwację
Jeżeli żądana przez Państwa zmiana w planie podróży jest dozwolona i możliwa, dołożymy wszelkich starań, aby uniknąć dodatkowych opłat za takie zmiany. Jednakże, jeśli żądana zmiana wymaga dodatkowego wysiłku i wiąże się z kosztami, dajemy sobie prawo do obciążenia Państwa odpowiednią opłatą.

Jeśli anulujesz swoją rezerwację
W przypadku anulowania rezerwacji może przysługiwać częściowy zwrot kosztów. Oprócz warunków rezygnacji Dostawcy(ów), obowiązują nasze standardowe opłaty, które mogą być wyszczególnione na pokwitowaniu lub potwierdzeniu rezerwacji.
Zwroty zostaną wypłacone dopiero po otrzymaniu przez nas środków z powrotem od Dostawcy.
Jeśli przyczyna rezygnacji jest objęta warunkami polisy ubezpieczenia podróżnego, możesz mieć możliwość odzyskania kosztów rezygnacji za pośrednictwem swojego ubezpieczyciela.

Jeśli masz skargę
Jeśli podczas urlopu wystąpią problemy, prosimy o natychmiastowe poinformowanie odpowiedniego Dostawcy. Jeśli nie będą oni w stanie rozwiązać problemu, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej ... lub telefonu ..... Jeśli nie skontaktują się Państwo z nami w odpowiednim czasie, nie będziemy mieli możliwości zbadania Państwa reklamacji i podjęcia próby naprawienia błędu podczas Państwa nieobecności, co może mieć wpływ na Państwa prawa wynikające z niniejszej Umowy.

Dokumenty podróży i miejsca docelowe
Obowiązkiem pasażera jest upewnienie się, że wszystkie dane w dokumentach podróży są prawidłowe i niezwłoczne poinformowanie nas o wszelkich błędach lub rozbieżnościach. Dokumenty podróży są cenne i powinny być chronione tak, jakby były gotówką. W przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia itp. nie zawsze istnieje możliwość wymiany dokumentów podróży.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie podróżne jest istotną częścią Twoich przygotowań. Zdecydowanie zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia na czas podróży. Ubezpieczenie podróżne jest obowiązkowym elementem niektórych podróży. Możemy zorganizować dla Państwa ubezpieczenie podróżne, dostarczyć Państwu ofertę i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia.

Korzystanie z naszych usług i strony internetowej
Użytkownik zgadza się korzystać z naszej strony internetowej lub usług tylko do dokonywania uzasadnionych rezerwacji lub zakupów i nie powinien dokonywać spekulacyjnych, fałszywych lub oszukańczych rezerwacji lub rezerwacji w oczekiwaniu na popyt. Będziesz korzystać z naszej strony internetowej i usług tylko w zgodzie z obowiązującym prawem.
Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, nie wolno (a) uzyskać dostępu, monitorować lub kopiować żadnych treści lub informacji na naszej stronie internetowej za pomocą "robota", "pająka" lub innego automatycznego lub ręcznego urządzenia lub programu, (b) głęboki link do jakiejkolwiek części naszej strony internetowej, lub (c) "ramki" lub włączenie jakiejkolwiek części naszej strony internetowej do innej strony internetowej.
Nasza strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które udostępniamy wyłącznie dla Państwa wygody. Użytkownik powinien podjąć środki ostrożności, aby upewnić się, że łącza, do których uzyskuje dostęp są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych mechanizmów destrukcyjnych. Istnienie tych łączy nie oznacza, że popieramy takie strony internetowe lub ich zawartość. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie strony internetowe lub ich zawartość, ani za praktyki dotyczące prywatności danych stosowane przez takie strony.

Odszkodowanie
Zgadzasz się zabezpieczyć nas i nasze podmioty stowarzyszone oraz naszych Dostawców, a także członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów tych stron przed wszelkimi roszczeniami, powództwami, żądaniami, stratami, szkodami i innymi kosztami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej i księgowej) wniesionymi przez Ciebie lub osoby trzecie w wyniku (a) naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy, (b) naruszenia przez Ciebie przepisów prawa lub praw osób trzecich, lub (c) korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Polityka prywatności
Wyrażasz zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez nas danych osobowych dotyczących Ciebie i innych członków Twojej partii, które nam przekazałeś zgodnie z warunkami i w celach określonych w naszej polityce prywatności. Oświadczasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z warunkami naszej polityki prywatności, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej.


Gwarancje, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

Bez gwarancji
Chociaż XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. stara się zapewnić, że informacje w Witrynie lub za jej pośrednictwem są dokładne, nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do ich poprawności, kompletności, aktualności, wiarygodności, przydatności do jakiegokolwiek celu lub w inny sposób (w tym w odniesieniu do informacji dostarczanych przez osoby trzecie). XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. może zmienić, dodać lub usunąć informacje na Stronie Internetowej oraz jej strukturę i funkcje w dowolnym czasie według własnego uznania, bez specjalnego informowania o takiej zmianie oraz bez usuwania nieaktualnych informacji lub określania ich jako takie. XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. może również zablokować Użytkownikom dostęp do Strony lub jej części, lub wymagać spełnienia pewnych warunków dla takiego dostępu. XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostępności Strony lub jej funkcji, że Strona jest wolna od wad, lub że Strona i infrastruktura, na której działa, jest wolna od wirusów i innego szkodliwego oprogramowania. Ponadto XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. nie gwarantuje, że informacje dostępne na Stronie nie zostały zmienione w wyniku wad technicznych lub przez nieuprawnione osoby trzecie.

Ograniczenie odpowiedzialności
XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. excludes its liability, and that of its agents and independent contractors, and its and their employees and officers, and its sub-agents or distribution partners for damages relating to your access to (or inability to access) the Website, or to any errors or omissions, or the results obtained from the use, of the Website, whatever the legal basis of such liability would be, except liability for damages caused willfully or through gross negligence, and only to the extent permitted by applicable law. Restrictions of liability do not apply within the scope of guarantees issued, in the event of an injury to life, limb or health or for claims based on product liability regulation.


We are acting as an independent contractor and no joint venture, partnership or employment relationship exists between you and us or our Suppliers as a result of this Agreement or your use of our website.
We reserve the right at any time to modify this Agreement without prior notice to you. Please refer to our website at www.xperiencepoland.com from time to time to review the most current version of the Agreement. Your continued access or use of our website or services signifies your acceptance of the modifications to the Agreement. You may not assign your rights or obligations under this Agreement to any third party. We may terminate this Agreement at any time for any reason, and such termination shall not affect any right to relief to which we are entitled at law or in equity.
This Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Poland. If any provision of this Agreement is found to be invalid, illegal or unenforceable, the enforceability of the remaining provisions will not in any way be affected or impaired.