+48 575 030 301

Semester

Discover the Best Things to Do in Gdansk: A Guide to the City’s Must-See Attractions

Introduction Gdansk, located on the Baltic coast of Poland, is a city with a rich history and a vibrant culture. From its medieval Old Town to its bustling streets and thriving arts scene, Gdansk has something to offer for every traveler. Whether you’re a history buff, art lover, or just looking for a relaxing escape, […]

Läs mer

Discovering the Beauty of Poland: A Guide to the Must-See Attractions in Krakow

Poland is a country rich in beauty, wonder, and history, making it the perfect destination for travelers seeking new adventures. The city of Krakow is a prime example of this, with a plethora of must-see attractions that offer a glimpse into the country’s rich heritage. From the iconic Wawel Castle to the serene Royal Łazienki […]

Läs mer

Allahelgensdag i Polen | Hur polerna firar den 1 november

Om du bestämmer dig för att besöka någon kyrkogård i Polen i början av november, kommer du säkert att bli förvånad av att se att den är helt upplyst med tusentals ljus och dekorerad med massor av blommor av alla slag (men främst Chrysanthemums). Detta beror på All Saints 'dag, en polsk [...]

Läs mer

8 skäl att spendera nyår i Polen

Ahhhh ... nyårsafton. Den sista kvällen till det som antingen har varit ett otroligt och fantastiskt ELLER fruktansvärt och hemskt år. Åh och löfte om vad 2020 kan ge; förväntan! Som en anständigt välbesökt, Los Angeles infödd, nu-bor-i-Europa, social fjäril, tål jag årligen den åldriga frågan: “Oh my God… how can I top […]

Läs mer