VILLKOR

XperiencePoland.com-varumärket är en del av XPERIENCE Sp. z oo sp. k. (Begränsat partnerskap) registrerat på Malborska 3/76, 03-286 Warszawa Polen, skatteidentifikationsnummer NIP: 5892026513, REGON: 365146488 och vi ser fram emot möjligheten att agera som din researrangör för dina resebehov i Polen. Dessa villkor ("Avtalet") beskriver vad du har rätt att förvänta av oss när du köper resorelaterade tjänster genom oss, utöver dina skyldigheter som kund. Termen "vi", "oss" och "vår" hänvisar till XPERIENCE Sp. z oo sp.k .. Termen "du" avser kunden som besöker vår webbplats, bokar en reservation via oss eller på annat sätt använder våra tjänster.

Produkter och leverantörer
Vi säljer våra egna tjänster som är evenemang som är helt organiserade av oss. Som den andra delen av vår verksamhet säljer vi också en mängd resorelaterade produkter från olika leverantörer och tjänsteleverantörer (”Leverantörer”). Varje leverantör har sina egna villkor som gäller för dina specifika arrangemang utöver våra allmänna villkor och du bör se till att du förstår dem. Viss programvara och innehåll som finns på vår webbplats ägs eller licensieras av oss eller våra leverantörer, din användning av som kan vara föremål för ytterligare villkor. Vår webbplats, som hänvisas till i hela detta avtal, kan hittas på www.xperiencepoland.com.
XPERIENCE Sp. z oo sp. k. agerar som en researrangör för produkter och tjänster som inte alltid tillhandahålls direkt av oss (t.ex. flygtransport och marktransport, måltider, turer, kryssningar etc.).

Insättningar och betalning
Eventuella insättningar från dig återbetalas om inte annat avtalats under hela bokningsprocessen. Betalning av en insättning gör att vi kan hålla en reservation för dig men garanterar inte priset. Priset kan endast garanteras när vi får erforderlig delvis eller full betalning och andra resehandlingar har utfärdats, under förutsättning att leverantören har villkor. Vi kommer att meddela dig om det datum då full betalning krävs. Efter tillhandahållande av din betalningsinformation, godkänner du oss att göra betalningsarrangemang med motsvarande leverantörer.

Dokumentation
Vår allmänna praxis är att skicka dokument till våra kunder elektroniskt när det är möjligt. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en administrationsavgift om du begär att sådana dokument skickas som en papperskopia.

Avbokningar och ändringar
You are entitled to cancel your tour not later than 10 business days prior to the start of your tour and claim back a full refund  (10% cancelation fee applies) or a voucher of 100% the amount paid to use towards an alternative tour valid for a year after the cancelation date. If you cancel the tour between 10 and 5 business days of the tour date you have the right to be refunded 50% of the paid amount. After that time, we give ourselves the right to keep the part of your deposit which was already used in the preparations of your tour. Cancellations can only be made via email to the address friends@xperiencepoland.com. The funds are returned through the same payment method used for the booking, either 7 days prior to the canceled tour or 7 days after the cancelation was made and approved.

Presentkort
Gift vouchers purchased from XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. are valid for 365 days from the date of issue. If you wish to extend the validity of your voucher, an extension can be obtained at a cost of 49€ per month or 25% of the voucher value to extend for another year.

The value of the voucher can be used against the offers and pricing available at the time of redemption. The voucher must be presented at the time of redemption and is subject to the terms and conditions applicable to the specific offer chosen.

Transfer of the gift voucher is permitted only after explicit written acceptance by XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. The company reserves the right to review and evaluate the transfer request, and a decision to accept or reject the transfer request will be made at the sole discretion of the company.

Our gift vouchers are non-refundable and cannot be exchanged for cash or any other monetary derivatives.

Extensions and any related inquiries regarding gift vouchers, including transfer requests, should be directed to our main e-mail address which you can find in the footer of the website.

Returpolicy
If the activity did not fulfill all the conditions agreed in the offer or advertised on the website, you are entitled to claim back up to 100% of the deposit paid. Each case is looked into individually and we rely on fairness of both sides.

Om du inte dyker upp utan något meddelande, ger vi oss rätten att kräva hela betalningen av din turné.


Du accepterar dessa villkor
Genom att boka ditt avtal med oss eller använda vår webbplats, samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta avtal, inklusive delar 1-3 i detta avtal och eventuella ytterligare villkor för leverantörer som är tillämpliga på din bokning, researrangemang eller användning av något innehåll på webbplatsen. Du samtycker på dig själv och de du företräder för att följa alla sådana villkor, inklusive betalning av alla belopp vid förfallodag. Du samtycker till att varje överträdelse av sådana villkor kan leda till (a) avbokning av din bokning eller köp, (b) din förverkande av pengar som betalats för din bokning eller köp, (c) att du nekas tillgång till tillämplig resorelaterad produkt eller tjänst, och (d) vår rätt att debitera ditt konto för eventuella kostnader som vi har som en följd av en sådan överträdelse.
Du föreställer och garanterar att (a) du är i tillräcklig ålder för att använda våra tjänster och webbplats och kan skapa bindande juridiska skyldigheter i samband med din användning (särskilt när det gäller laglig dricksålder som i Polen är 18 år), (b) du har lagligt rätt att agera på uppdrag av dem du representerar och accepterar dessa villkor på deras vägnar, och (c) informationen som du eller dina medlemmar i din grupp tillhandahåller är sann och korrekt. Du ansvarar för att informera sådana andra personer om alla villkor som gäller deras researrangemang. Du förstår att du är ekonomiskt ansvarig för all användning av våra tjänster eller webbplats av dig och de som använder ditt namn eller ditt konto.

Om du ändrar din bokning
Om en ändring som du begär av dina researrangemang är tillåten och möjlig, kommer vi att göra vårt bästa för att undvika extra avgifter för sådana förändringar. Men om den begärda ändringen kräver extra ansträngning och medför kostnader, ger vi oss rätten att debitera dig i enlighet därmed.

Om du avbokar din bokning
Om du avbokar dina arrangemang kan du ha rätt till delvis återbetalning. Utöver avbokningsvillkoren för din leverantör (er), kommer våra standardavgifter att gälla som kan anges på ditt kvitto eller bokningsbekräftelse.
Återbetalningar betalas endast till dig när vi har fått tillbaka pengarna från leverantören.
Om skälet till din avbokning täcks enligt villkoren i din reseförsäkring kan du eventuellt återkräva avbokningsavgifterna genom ditt försäkringsbolag.

Om du har en klagomål
If you have a problem during your holiday, please inform the relevant Supplier immediately. Should they be unable to resolve the matter, please immediately contact us either through e-mail friends@xperiencepoland.com or phone +48 575 030 301 If you fail to timely contact us, we will not be permitted the opportunity to investigate your complaint and attempt to rectify any error while you are away, and this may affect your rights under this Agreement.

Resedokument och destinationer
Det är ditt ansvar att se till att alla detaljer i dina resedokument är korrekta och att uppmärksamma eventuella fel eller avvikelser omedelbart. Dina resedokument är värdefulla och bör skyddas som om de var kontanta. Det är inte alltid möjligt att ersätta resedokument vid förlust, stöld, skada etc.

Försäkring
Reseförsäkring är en viktig del av dina arrangemang. Vi rekommenderar starkt att du har tecknat adekvat försäkring under din resa. Reseförsäkring är ett obligatoriskt inslag i vissa researrangemang. Vi kanske kan ordna reseförsäkring som ska tillhandahållas dig, ge dig en offert och besvara alla frågor du kan ha angående försäkringen.

Force Majeure
In the unfortunate event of unforeseen circumstances beyond our control, such as natural disasters, war, strikes, civil unrest, or other extraordinary events affecting your travel arrangements, we will handle each case individually. Our priority is to minimize disruption and inconvenience to your plans. While we will make every effort to provide you with refunds or alternative solutions, the ability to issue refunds will be determined based on the costs incurred by us. We understand the importance of your travel experience and assure you that we are committed to doing our best to assist you during such challenging times. We kindly request your understanding and cooperation, as these situations are beyond our control. We strive to provide you with the best possible support and assistance, and we appreciate your understanding of the circumstances we may face.

Användning av våra tjänster och webbplats
Du accepterar att du endast kommer att använda vår webbplats eller tjänster för att göra legitima reservationer eller inköp och inte ska göra spekulativa, falska eller bedrägliga reservationer eller reservationer i väntan på efterfrågan. Du kommer endast att använda vår webbplats och tjänster i enlighet med tillämplig lag.
Utan vårt tidigare skriftliga tillstånd får du inte (a) komma åt, övervaka eller kopiera något innehåll eller information på vår webbplats med någon "robot", "spindel" eller annan automatiserad eller manuell enhet eller program, (b) djup länk till någon del på vår webbplats, eller (c) "ram" eller integrera någon del av vår webbplats på någon annan webbplats.
Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som vi endast tillhandahåller för dig. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att alla länkar du har tillgång till är fria från virus, maskar, trojanska hästar eller andra destruktiva mekanismer. Dessa länkers existens innebär inte att vi stöder sådana webbplatser eller något inkluderat innehåll. Vi är inte ansvariga för sådana webbplatser eller innehåll eller för sådana webbsajter.

Skadeersättning
Du samtycker till att ersätta oss och våra dotterbolag, och någon av våra leverantörer, och eventuella sådana parters officerare, styrelseledamöter, anställda och agenter från och mot alla fordringar, orsaker till handling, krav, förluster, skador eller andra kostnader, (inklusive rimliga) juridiska avgifter och bokföringsavgifter) som du eller tredje part har medfört till följd av (a) ditt brott mot detta avtal, (b) ditt brott mot någon lag eller rättigheter från tredje part, eller (c) din användning av vår webbplats.

Integritetspolicy
Du samtycker till vår behandling och delning av personlig information om dig och andra medlemmar i ditt parti som du har lämnat till oss i enlighet med villkoren för och för de syften som anges i vår integritetspolicy. Du föreställer att du har läst och godkänner villkoren i vår integritetspolicy, som finns på vår webbplats.


Garantier, ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsning

Ingen garanti
XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. försöker se till att informationen på eller via webbplatsen är korrekt, men ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, för dess riktighet, fullständighet, aktualitet, tillförlitlighet, lämplighet för något ändamål eller på annat sätt (inklusive information som tillhandahålls av tredje part). XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra, lägga till eller ta bort information om webbplatsen och dess struktur och funktioner, utan att särskilt informera om en sådan ändring och utan att ta bort föråldrad information eller karakterisera den som sådan. XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. kan också blockera användare från att få tillgång till webbplatsen eller delar av den, eller kräva att vissa villkor ska uppfyllas för sådan tillgång. XPERIENCE Sp. z o.o.o. sp. k. lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, i fråga om webbplatsens tillgänglighet eller dess funktioner, att webbplatsen är fri från fel eller att webbplatsen och den infrastruktur som den körs på är fri från virus och annan skadlig programvara. XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. garanterar inte heller att den information som finns tillgänglig på webbplatsen inte har ändrats genom tekniska fel eller av obehöriga tredje parter.

Begränsning av ansvar
XPERIENCE Sp. z o.o. sp. k. utesluter sitt och sina agenters och oberoende entreprenörers ansvar, och dess och deras anställda och tjänstemän, och dess underagenter eller distributionspartners för skador som har samband med din tillgång till (eller oförmåga att få tillgång till) webbplatsen, eller till eventuella fel eller utelämnanden, eller de resultat som erhålls från användningen av webbplatsen, oavsett vilken rättslig grund för ett sådant ansvar som skulle vara, med undantag för ansvar för skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, och endast i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag. Ansvarsbegränsningar gäller inte inom ramen för utfärdade garantier, i händelse av skada på liv, lem eller hälsa eller för krav som grundar sig på bestämmelser om produktansvar.


Vi agerar som en oberoende entreprenör och det finns inget joint venture, partnerskap eller anställningsförhållande mellan dig och oss eller våra leverantörer som ett resultat av detta avtal eller din användning av vår webbplats.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal utan föregående meddelande till dig. Se vår webbplats på www.xperiencepoland.com då och då för att granska den senaste versionen av avtalet. Din fortsatta åtkomst eller användning av vår webbplats eller tjänster betyder att du accepterar ändringarna av avtalet. Du får inte tilldela dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till någon tredje part. Vi kan säga upp detta avtal när som helst av någon anledning, och sådan uppsägning ska inte påverka någon rätt till befrielse som vi har rätt till enligt lag eller i eget kapital.
Detta avtal ska regleras av Polens lagar. Om någon bestämmelse i detta avtal visar sig vara ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, kommer verkställigheten av de återstående bestämmelserna inte på något sätt att påverkas eller försämras.